Nieuwe psalm: Psalm 100: een uitbundige lofzang, waarbij de zinsnede 'treed statig binnen door de poort' de hoofdgedachte van de improvisatie vormt.