Psalm 18

Sietze de Vries over Psalm 18

"Psalm 18 is hier allereerst opgezet als een trio, waarbij met name de fraaie fluiten van het Schnitger-orgel te horen zijn. De melodie is niet letterlijk regel voor regel verwerkt, maar vormt de 'kapstok' waaraan de linker- en rechterhand om beurten materiaal ontlenen. De pedaalpartij geeft hieronder een regelmatige, rustige puls. In de tweede bewerking horen we de 'Orgelbüchleinstijl', zoals ik het meestal noem. Daarbij is de melodie zonder versieringen te horen, terwijl de andere stemmen het van rijk contrapunt voorzien. Daarbij ligt de melodie beurtelings in de sopraan of in de bas. Als registratie koos ik een klank van grondstemmen 8' en 4', aangevuld met de Dulciaan en de Pedaaltrompet."

Details over deze opname

Opnamedatum: 11 november 2016
Plaats: Jacobikerk, Uithuizen
Orgel: Arp Schnitger, 1701 

Camera: Gerjan van de Weg, Bernhard Vreugdenhil
Montage: Gerjan van de Weg
Opname en mastering: Albert Jan de Boer