Psalm 104

Sietze de Vries over Psalm 104

"Psalm 104: een lied dat spreekt over de grootheid en schoonheid van de schepping. Het uitspansel, de machtige zee, de bergen en het dierenrijk: alles komt aan bod in deze Psalm. Bij de kenners is de Psalm ook bekend geworden omdat het zeemonster ‘Leviathan’ hier met name genoemd wordt. Het lied mondt uit in een grote lofzang, waarbij de hele schepping betrokken wordt. De prachtige Dorische melodie sluit hierbij naadloos bij aan. Uiteraard vraagt dit om een indrukwekkende plenumklank, waarbij ik een Barok taalkleed hanteer. De improvisatie wordt eerst opgebouwd op een orgelpunt op de tonica en later de dominant. Beurtelings horen we de melodie in de sopraan en in de bas verschijnen. Na een fugatisch deel, waarin de regels 5 en 6 verwerkt zijn, keert het beginidee weer terug. De improvisatie wordt besloten met een duidelijke knipoog naar Bach: een Napolitaans sextakkoord en een krachtige slotcadens. Daarna horen we eenmaal de majestueuze melodie in zijn geheel."

Details over deze opname

Opnamedatum: 29 september 2017
Plaats: Kerk te Farmsum
Orgel: Lohman, 1829 

Camera: Gerjan van de Weg, Bernhard Vreugdenhil
Montage: Gerjan van de Weg
Opname en mastering: Albert Jan de Boer