Psalm 13

Sietze de Vries over Psalm 13

"Een Psalm met een smekend karakter: het voelt alsof God zich verbergt. De melodie wordt allereerst voorgesteld met de prachtige Sesquialter van het Rugpositief. Daarna een variatie waarin de onrust doorklinkt: allerlei stemmen dwarrelen door elkaar heen, waarbij de melodie in het pedaal te horen is. In het volgende vers horen we het omslagpunt: ‘Gij helpt en redt mij op uw tijd.’ Een plenumklank in ‘Orgelbüchlein-stijl’ verklankt deze dankbaarheid."

Details over deze opname

Opnamedatum: 28 mei 2018
Plaats: Martinikerk, Groningen
Orgel: Schnitger/Hinsz, 1692/1740  met oudere delen.

Camera: Gerjan van de Weg, Bernhard Vreugdenhil
Montage: Gerjan van de Weg
Opname en mastering: Albert Jan de Boer