Psalm 14

Sietze de Vries over Psalm 14

"‘Ieder doet wat goed is in eigen ogen’: het thema van Psalm 14. Het lijkt of de verschillende stemmen in deze improvisatie dat ook doen: allerlei toonsoorten en intervallen lijken toevallig te ontstaan en schuren soms behoorlijk tegen elkaar. Maar deze meer twintigste-eeuwse benadering van een Geneefse Psalm blijkt het prima te doen op een historisch orgel. Dat is natuurlijk mede te danken aan de prachtige klankkleuren: de warmbloedige fluiten in vers 1, de sonore, doorlopende Sesquialter in de derde variatie. Ook blijven de vormen traditioneel en herkenbaar: contrapunt, stemvoering, zelfs canonvormen: ook meer hedendaagse klanken zijn prima in staat tot communicatie, als er maar een herkenbare structuur is."

Details over deze opname

Opnamedatum: 27 april 2020
Plaats: Magnuskerk, Bellingwolde
Orgel: F.C. Schnitger jr./H.H. Freytag, 1797

Camera: Gerjan van de Weg, Bernhard Vreugdenhil
Montage: Gerjan van de Weg
Opname en mastering: Albert Jan de Boer