Sponsor ons!

Het project allePsalmen.nl heeft geen winstoogmerk. Daarom is het belangrijk dat u ons steunt, ook financieel. Alleen zo kunnen we het einddoel halen: improvisaties op alle 150 psalmen.

U kunt ons sponsoren door per psalm € 150,- over te maken op NL13 RABO 0335 2103 84 ten name van de Stichting Hinsz-orgel Leens. Vermeldt u daarbij wel dat het om allePsalmen.nl gaat, en eventueel om welke psalm.

Een ander bedrag is natuurlijk ook altijd welkom! Maar als u voor een bepaalde psalm kiest, krijgt deze voorrang in het opnametraject en kunt u zelfs eventueel aangeven welke vorm of stijl uw favoriet is. Het Hinsz-orgel van Leens heeft per slot van rekening een breed palet aan klankkleuren en mogelijkheden!

Doet u ook mee?

Stichting Hinsz-orgel Leens heeft een ANBI-status. Meer informatie daarover vindt u op de website van de Stichting: www.hinszorgelleens.nl

e-max.it: your social media marketing partner